potestas legislatoria

.term-highlight[href='/en/term/potestas-legislatoria'], .term-highlight[href^='/en/term/potestas-legislatoria-']
Original
Translation
P. 304

§ 758. Potestas legislatoria est ius determinandi, quaenam regulae ut leges in republica valere debeant.

[p. 305] § 761. Leges quas superior in republica fert sunt non naturales, solentque appellari leges civiles.

C. 270

§ 758. Законодательная власть (potestas legislatoria) есть право определять, какия бы правила, так как законы, должны иметь силу в республике.

[С. 271] § 761. Законы, которые в республике предписываются от верьховной власти, суть не естественные, но обыкновенно называются законами гражданскими.

P. 308

§ 770. Leges ipsae quae in republica feruntur vel pro obiecto suo habent ipsum imperium, vel non. In priori casu dicuntur publicae seu fundamentales, in posteriori casu vero privatae.

§ 771. Potestas legislatoria superioris nonnisi leges privatas respicit. Fundamentales leges vero non a superiore vi [p. 309] imperii feruntur, sed potius per pactum inter superiorem & subditos statuuntur; sicque superiorem non per modum legis vi imperii latae obligant, sed per modum pacti cum iis, qui imperium deferunt, initi.

C. 274

§ 770. Самые законы, которые предписываются в республике, или, вместо своего предмета, имеют самое правление, или не имеют. В первом случае называются публичными (publicae) или основательными (fundamentales), в последнем же случае особенными или приватными (privatae).

§ 771. Законодательная власть верьховнаго повелителя принадлежит токмо до приватных законов; публичные ж законы в силу правления предписываются не от верьховнаго повелителя, но по большей части учреждаются чрез договор, учиненной между верьховнаго повелителем  и подданными; и так оные обязывают верьховнаго повелителя не по силе закона, которой предписан в силу правления, но по силе договора, заключеннаго с теми, которые поручают правление.

Have you found a typo?
Select it, press CTRL+Enter
and send us a message. Thank you for your help!