parlamentum

.term-highlight[href='/ru/term/parlamenta'], .term-highlight[href^='/ru/term/parlamenta-'], .term-highlight[href='/ru/term/parlamenti'], .term-highlight[href^='/ru/term/parlamenti-']
Оригинал
Перевод
P. 140

Rex Henricus primus <...> Cives ad Comitia Regni convocavit, quum ante id tempus nonnisi Nobiles & Episcopi ad ea adhiberentur. Ea origo divisionis Parlamenti ut vocant, in superius & inferius fuisse memoratur.

C. 110

Король Генрик I <…> гражданов на совет Королевства созвал, понеже до селе токмо благородныи и Епископы в советах были. Сие начало разделения Парламента якоже глаголют, на высочаишии и нижшии, повествуется бытии.

p. 700

Nobilitas Gallica Regni statum pessumdaret, nisi eam Parlamenta metu et poenis coercerent.
Regnum Galliae (ait Machiavellus) omnium maxime regnorum legibus regitur, quarum Iuridiciales consessus (quae Parlamenta vocantur) custodes & ministri sunt, praesertim Parisiensis. Regnum vero hactenus incolume stetit, propterea quod Parlamenta perpetuo & invicto animo potentiae (p. 701) Nobilitatis obviam ire consueverunt.

л. 241 об.

Благородие [г]алиское царства народ поглотило бы, аще бы оного парламента боязнию и казн[я]ми не умершвляли. 
Ц[а]рство галиское (рече Махиав[е]ль) от всех наипаче ц[а]рств правам повинуется, которых правое соглашение (л. 242) (иже порламентами нарицается) кустожия и упросителей суть, наипаче парижские. Ц[а]рство воистину так зело трезвенное обреталося, чесо ради иже порламента уставични, иние одоленним сердцем силе благородия во стретение путь шествовати обыкоша.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!