ius naturae

.term-highlight[href='/ru/term/iuri-naturae'], .term-highlight[href^='/ru/term/iuri-naturae-'], .term-highlight[href='/ru/term/naturae-iure'], .term-highlight[href^='/ru/term/naturae-iure-']
Оригинал
Перевод
p. 459

Hactenus ea memoravimus, quae ex iure naturae debentur nobis, paucis duntaxat additis de gentium iure voluntario, quatenus ab eo aliquid erat iuri naturae superadditum. Restat veniamus ad obligationes quas ipsum per se ius illud gentium, quod voluntarium dicimus, induxit, quo in genere praecipuum est caput de iure legationum. Passim enim legimus sacra legationum, sanctimoniam legatorum, ius gentium illis debitum, [p. 460] ius divinum humanumque: sanctum inter gentes ius legationum, federa sancta gentibus, fedus humanum: sancta corpora legatorum: Papinio, Sanctum populis per saecula nomen.

ч. 2, л. 248 об.

Доселе сия воспоминахом, которая по естеству нам суть должная мало токмо приложивши о волном праве народа, поелику с сего бяше праву естественному приданнаго. Подобает да разсмотрим повинности которых само чрез себе общое право, которое волным творим, поставы, в котором роде особливая есть о праве глава ради посолства. Обще убо чтемы писания б[о]жественная о посолстве, святобливость послов, повинну быти народу им, волю б[o]жию и людей; св[я]тая воля или право [л. 249] посолства между народы, народу мир св[я]т, мир людскии: св[я]тии телеса послов: Папиней молвит: Св[я]тое имя навеки людем.

p. 663

Quomodo iure gentium bona subditorum pro debito imperantium obligentur: ubi de repressaliis. I. Naturaliter ex facto alieno neminem teneri nisi heredem. <…> Veniamus ad ea quae ex iure descendunt gentium. Ea partim ad quodvis bellum spectant, partim ad certam belli speciem. A generalibus auspicemur. Mero naturae iure ex facto alieno nemo tenetur, nisi qui bonorum successor est: ut enim cum oneribus bona transirent simul cum dominiis rerum introductum est. Imperator Zeno aequitati naturali contrarium dicit ut pro alienis debitis alii molestentur.

ч. 3, л. 24

Како правом народов до[б]ра по[д]а[н]ных за пови[н]ность по повелевающих могли бы ся за[с]тавити где опрештах, что: естественно из дела чуждаго никого же быти пови[н]на ра[з]ве на[с]ле[д]ника о[т]ча. <...> [л. 24 об.] Прииде[м] до сих, яже во [б]рани подобает. <...> о[т]части да каждой брани на[д]лежа[т], о[т]части исти[н]ного вида брани. Со[т]ворим убо початок о[т] о[б]щих. Исти[н]ным естества право[м] о[т] чуждаго дела ни кто же повине[н]. Ра[з]ве аще насле[д]нико[м] благ: дабы убо со великою тяжестию до[б]ра поги[б]ли, раз со па[н]ствами вещей воведенное есть императо[р] зено естестве[н]ному провосудию противное г[лаго]лет, дабы за инных до[б]ра инныи фрасовалися.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!