управитель

.term-highlight[href='/ru/term/upravitelya'], .term-highlight[href^='/ru/term/upravitelya-'], .term-highlight[href='/ru/term/upravitelei'], .term-highlight[href^='/ru/term/upravitelei-'], .term-highlight[href='/ru/term/upravietlei'], .term-highlight[href^='/ru/term/upravietlei-']
Оригинал
Перевод
P. 194

§. 6. Vitia hominum in momarchia sunt, si qui solium obtinet regnandi artibus destituitur, nullaq; aut non sufficiente rei publ[icae] cura tangitur, eamq pravorum ministrorum ambitioni aut avaritiae lacerandam prostituit; si saevitia [p. 195] & iracundia idem est terribilis; si etiam citra necessitatem remp[ublicam] in casum dare gaudet ; si quae ad tolerandos sumtus reip[ublicae]  conferuntur luxu, aut per inconfultas largitiones dissipat; si pecunias civibus extortas praeter rationem accumulat; si contumeliosus, si injustus est; & si quae sunt alia, per quæ mali nomen principis comparatur. 

C. 424

6. ПОРОКИ ЧЕЛОВЕКОВ В МОНАРХИИ суть: аще тои, кто власть воспримлет правления, не учен есть, и ниединое или недоволное [с. 425] о обществе попеченеи имеет, и оное злых управителей любочестию и лакомству, на озлобление предает. Аще в нем есть лютость и ярость жесточаишая, аще такожде без нужды общество в случаи самоизволно приводит, аще иждивения собранные на содержание общества, в излишествах и неразсудных дарованиях растощает, аще денги у граждан взятые, без разсуждения копит, аще досадителен, аще неправеден есть, и сми подобная: Чрез которыя злаго властителя имя стяживает. 

л. 38 об.

Тыи[ж] о[т] своего чину известных имеют управителей и приседящи[х] им которыи оделе[х] и[х] всегдашних тщатся. Иногда же аще что велико прилучится, собор подвизают. <...> (л. 39) А о прочиих равны[х] с инными вла[с]тьми свободи и законо[в] употребляю[т]. И с кн[я]зями едино щастья имею[т] кроме имения.

p. 78

Iidem [Nobiles] ex suo ordine certos habent Directores & Assessores, (p. 79) quibus negotia ipsorum rem communem spectantia curae sunt. Interdum etiam, si quid maioris momenti inciderit, conventus agitant. <...> De caetero paribus fere cum reliquis Statibus libertate & iuribus gaudent, ut ad Principum fortunam nihil ipsis desit, praeter opes.

P. 1-2

S. S. S. Caput primum de europaeis regibus.

I. Prooemium. Omnium facile princeps est Jurisconsultorum, Politicorumque cogitatio, inviolanda Divinaq[ue] Sacratissimorum Regum diademata, a Cunctipotente Moderatore constituta, amplificata, conservata, & tandem subversa, ad Regnorum, Regum, atq[ue] Gregum, Salutem, sincera mente, animoq[ue] non fucato secum volvere & revolvere, eaq[ue] secundum causas, varias species, & contraria, methodice, & eliminata confusione, pertractare. Haec pia ratio fuit, quae animum meum pro virili, & quantum humeri mei ferre valent, ad scribendum de Europaeis Regibus, eorumq[ue] Majestaticis juribus scribendum, adpulit. Aberit omnis fucus, favete boni!

Л. 3

О ц[а]рех Европских. Глава А [§] 1.

Кн[я]зь есть всех панов радных и политичных умыслов, ненарушенны и все целыи божественныя освященных ц[а]рей диядимы, от всемогущаго управителя уставленныя, умноженныя, послед иже уничтоженны до ц[а]рств  ц[а]рей. Здравия истинным умыслом и разумом правым, обовязанны инные по виным разных видов и противностью, образно описанны. Сеи по божныи умысли бяше которыи, мысль мою понуди поелику мощно описати Европских ц[а]рей и их маестатовые права. Сим же кроме всякаго ласкательства желать блага подобает.

Р. 34

Mon. IV.

Regna a Deo & Reges temperari.

I. Breve Monitum, sed magni sensus & usus: videre quomodo Deus disponat & cohibeat, hos ne crescant, hos ne cadant: & velut in aequilibrio res suspendat.

Hoc Nicephori Gregorae [Lib. V] verbis dicendum est: Mirari mihi subit, inquit, impervestigabilem Dei sapientiam, qui plane contraria uno fine conclusit. Nam cum duas adversarias potestates inter se committere statuit, nec alteram alteri subiicere: aut ingenio? virtute praestantes utrique parti moderatores praeficit, ut alter alterius consilia & conatus evertat, & utrimque subditorum libertati consulatur; aut utrosque hebetes & imbelles deligit, ut neuter alterum tentare, & septa (quod aiunt) transilire audeat, veteresque regnorum limites convellere. Dici prudentius nihil potuit: & Providentiae hanc dispositionem quot exempla adfirmant? non insisto, & vetera omitto: sed nuper Carolus V. nobis, Franciscus I. Gallis, Soleimannus Turcis imperitabant: quivis eorum dignus orbisterrae imperio; & habuissent, aut promovissent; nisi concursus ille fuisset, & alius alium interpellasset. In parte altera exempla, quae verecundia prohibitus non dicam.

Л. 17 об.

Предложение 4

Царие и царства Богом управляются

Краткое се есть предложение, обаче зело полезное: ведети, как Бог весь мир устрояет и всех живущих в нем содержит и обуздовает: иных, да не возносятся; иных же, да не ниспадают; и якоже на мериле вся вещи содержит.

Сицевому промыслу Божию удивившися Никифор Грегор, сице глаголет: удивляюся зело непостижимой мудрости Божии, иже противное единым концем заключи, егда бо двое царства противное между собою утвердити восхоте, и дабы едино другому подручное не было, [л. 18] устрои то сугубым промыслом или разумом и силою крепких управителей обоим странам подает, дабы един другаго советы и начинания разорил, и дабы оба подручным своим свободу промышляли, или обоих правителей слабых и боязливых  избирает, дабы един другаго не дерзал входити. Суть сего безчисленные образы; как древние, так и новые, нам же во уверение вещи довлеет един на среду произвести. Недавным временем, егда у нас царствоваше Карол пятый, тогда бяше у французов Францешко первый, а у турков Солиман скипетры царства держаше, и всякий з них достоин был власти всего света, и удоб всякий от них могл бы стяжати, аще бы един другому не творил препятия. Безсилных же и боязливых срама ради зде не воспоминаю.

Р. 23

Cap. V.

De FATO. Id considerandum, credendumque esse.

At tu qui Deum & Religionem colis, etiam Fatum: id est Providentiam, decretumque divinum. Quid enim aliud est Fatum (dicet pro me Minutius Felix) quam id quod de unoquoque nostrum fatus est Deus? De unoquoque nostrum, sed & de rebus omnibus quae sunt, fuerunt, erunt. Is enim qui omnia fecit, dirigit eadem, movet, servat: <...> (verba Trismegisti [Cap. XV]) <...>: tamquam Auriga peritus, currum hunc mundi firmans in se atque, alligans, ne incomposite feratur. Prorsus ita est; per caussas medias, varie nexas, prima illa caussa omnia temperat, suaviter, prudenter, utiliter: nec aliter est censendum. Hoc monitum variam utilitatem Principi dabit; a Deo se & regnum; a Deo bona malaque externa esse: ideo nec in illis elate, nec in istis abiecte nimis agendum. Constantia ubique, esto, & volens quaedam obedientia decretis divinis. Nam longe praestat (ait Gregoras Nicephorus {{Lib. VII. }}) quietum ferri a ferente Fato, quam obnitendo velut materiam & alimentum ei praebere. Hoc enim tale est, ac siquis ignem metuens aedes iam circumdantem, non exstinguat eum, sed sarmentorum fasces aggerat, & oleum affundat: aut siquis furente Borea, & tempestate exigua fragilique, cymba, contra fluctus & per eos eluctari conetur.

Altera [p. 24] etiam utilitas, iniquirere leviter & modeste in Fata, & videre quo vis illa supera, nostra haec trahat: proque ea inclinatione, se & consilia adaptare. Magnus est fructus; & prudenti viro vix publica Fata conversionesque obscurae, ex signis quae praeeunt vel adhaerent. Ruere aut vertere hunc statum vult? consilia prava, & homines tales erunt, qui ad gubernacula admovebuntur. Delatio, adulatio, vanitas locum habebunt: probitas, veritas, prudentia exsulabunt. Sed &, ut in cithara, concentus turbabitur: & obscura primum, mox palam discordia erit. Vult attollere? omnia alia; locus consiliis, locus honosque virtutibus, etiam artibus: denique siquid aegri in Republica, sanatur; siquid sani, fovetur. Ut qui libram tenet, in hanc aut illam lancem pondus adiici iubet, & inclinat: sic Deus; & fortunam temperat, sed manibus aut consiliis fere nostris. Atque haec ita palam, ut vel hebes mens videat, si non praevideat: & dominum arbitrumque terrestrium rerum, ex eventis, illum e caelo agnoscat. O quam mira, quam inopinata saepe ab illa potentia? Nam & hoc gaudet atque amat, praeter opinionem (non enim rationem) quaedam facere, & vel sic ostendere vim illam omnia gubernantem & moventem. Haec universe: sed in Exemplis etiam distinctius videamus, & monita pro iis aptemus.

Л. 11 об.

Глава 5

О смотрении Божии, еже размышляти и верити подобает

Мужу разумному и Бога почитающему подобает разсуждати великии случаи, иже не что иное есть, точию смотрение и хотение Божие о всяком человеке и о всякой вещи: настоящей, мимошедшей и будущей. Ибо той, иже сотворил есть, вся содержить; и вся, якоже хощет, устрояет, обаче чрез вины посредственные, различне с собою сложенные. Сие ведуще, владеющему и началствующему велию ползу приобретает, знающи бо, яко житие и власть его в Божиих руках обретается, и всякий случай, благий и злый, по Божию смотрению бывает. Во благополучии не будет надыматися, в злоключении не будет унывати, но во всем будет постоянен и посмотрению Божию послушен. Всякий случай терпеливою душею и мужественным сердцем подобает приимати, ведуще, яко ничтоже нам случитися может без смотрения Божия, емуже аще кто противится, тако творит, якоже той, иже, хотящий пожар угасити, лен сухий мещет и елей изливает; или яко же то {ошибочно вм. «той»}, иже во время зелнаго волнения морского в малой ладии плавати хощет.

Другая полза: смотрети и разсуждати подобает, како тебе смотрение Божие влечет и како устрояет; тии же познавши, преклонятся на волю Божию и согласовати смотрению его. Велия есть отсюду полза, и разумному мужу народныя случаи и пременение всегда явно бывает от знамений предидущих или последующих. Аще Бог восхощет некое государство превратити или погубити, то прежде добрых советников от него отимет, и таковым попустит государствовати, у нихже доносители, ушники, тунеядцы, ласкатели, шуты место имеют; добродетел же, правда, разум [л. 12] и мудрость ни во что же вменяется. Аще же хощет вознести и прославити, предпошлет советников благоразумных, мужей мудрых, художников искусных, имиже что есть худое в народе, то исправляется, что есть доброе, тое снабдевается и утверждается. Якоже бо мерило в руце держащий от единые страны на другую тяжесть прелагает и прекланяет, тако Бог всякий случай управляет, обаче руками и советами нашими. Что же, сице есть ясно, яко всякий, и дебелый разум познати может и от случающихся вещей владыку и управителя всяческих уразумеет; о коль чудные и нечаянные случаи смотрением Божиим действуются. Ибо Господь Бог зело любит паче надежды некая соделовати и сим показовати всемогущую силу и область свою, и о том различные приклады.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!