lex civilis

.term-highlight[href='/ru/term/leges-civiles'], .term-highlight[href^='/ru/term/leges-civiles-'], .term-highlight[href='/ru/term/legibus-civilibus'], .term-highlight[href^='/ru/term/legibus-civilibus-'], .term-highlight[href='/ru/term/legem-civilem'], .term-highlight[href^='/ru/term/legem-civilem-'], .term-highlight[href='/ru/term/lex-civilis'], .term-highlight[href^='/ru/term/lex-civilis-'], .term-highlight[href='/ru/term/civiles-autem-leges'], .term-highlight[href^='/ru/term/civiles-autem-leges-'], .term-highlight[href='/ru/term/legum-civilium'], .term-highlight[href^='/ru/term/legum-civilium-']
Оригинал
Перевод
P. 22

§. 6. Cæterum ut lex vim suam in animis eorum, quibus fertur, exserete possit, requiritur cognitio tum legislatoris, tum ipsius legis. Nemo enim obedientiam praestare valebit, si neq; cui parere debeat, neq; ad quod teneatur noverit. Et legislatoris quidem cognitio est facillima. Legum quippe naturalium eundem esse auctorem, qui universi, ex lumine rationis costat. Nec civis ignorare potest, quis in ipsum imperium obtineat. Leges porro naturales quomodo innotescant, paulo post exponetur. Civiles autem leges per promulgatiomem publice & perspicue factam in subjectorum notitiam perveniunt.

C. 43

6. Но дабы закон действителен, в умах тех человеков, которым полагается, был, надобно ведать тако ЗАКОНОДАВЦА, яко и САМЫЯ ЗАКОНЫ. Никто бо послушания творити возможет, егда кому не подчинен, и к чему обязуется того не ведает. Законодавца убо познать не трудно: а законов естественных тои есть творец, кто и вся сотворил, якоже естественным разумом показуется. И тако гражданин не может не знать, кто над ним власть имеет: законы же естественные како могут познаваемы быти, потом покажем. Гражданские бо законы чрез объявление всенародное, и ясно учиненное, в познание подчиненным приходят: в котором объявлении сии две вещи наблюдать должно. 

P. 214

§. 4. Consistit autem vis legum civilium in hoc, ut præceptis de faciendo vel omittendo addatur sanctio paenalis <…>. 

C. 468

4. СИЛА ЖЕ ЗАКОНОВ ГРАЖДАНСКИХ в том состит: да бы к повелениям оным что делати или не делати подобает, присовокуплено было НАКАЗАНИЕ УЛОЖЕННОЕ <…>.

P. 304

§ 758. Potestas legislatoria est ius determinandi, quaenam regulae ut leges in republica valere debeant.

[p. 305] § 761. Leges quas superior in republica fert sunt non naturales, solentque appellari leges civiles.

C. 270

§ 758. Законодательная власть (potestas legislatoria) есть право определять, какия бы правила, так как законы, должны иметь силу в республике.

[С. 271] § 761. Законы, которые в республике предписываются от верьховной власти, суть не естественные, но обыкновенно называются законами гражданскими.

P. 317

Debebat igitur Aristoteles definire legem civilem hoc modo, Lex civilis est oratio [p. 318] definita per voluntattem civitatis, singula imperans qua oportet facere.

C. 171

И так Аристотелю гражданский закон надлежало определить следующими словами: гражданский закон есть изречение общества, повелевающее все то, что гражданину делать потребно.

P. 426

§ 63. X. <…> at ius civile ex scriptione, quae in litteris est, cognoscimus, et interpretamur, nihilque maiores nostril in legibus civilibus scribendis aliud propositum sibi habuere, nisi salute atque utilitatem reipublicae, et civitatum singularum.

С. 99

§ 63. X. Гражданское же право из письменных уведомлений познаваем и толкуем; да и предки наши в предписании гражданских законов не другое имели намерение, как только благоденствие, и пользу общества, и каждого гражданина.

P. 66

§ 63. X. Illud [ius naturale] nos recta docet ratio, totumque genus humanum obligat ; at Ius civile ex scriptione, quae in litteris est, cognoscimus, et interpretamur, nihilque maiores nostri in legibus civilibus scribendis aliud propositum sibi habuere, nisi salutem atque utilitatem reipublicae, et civitatum singularum.

Elementa philosophiae recentioris (1777)
Friedrich Christian Baumeister
С. 104

§ 63. X. <...> Праву естественному научает нас правой разум, и обязывает оно весь человеческой род; а право гражданское из предания письменнаго познаем и толкуем, и предки наши в предании законов гражданских не имели никакого инаго намерения, кроме благосостояния и пользы общества и каждаго гражданства.

Нравоучительная философия (1788)
Фридрих Христиан Баумейстер
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!