virtus

.term-highlight[href='/ru/term/virtutis'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtutis-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtutum'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtutum-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtutibus'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtutibus-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtutes'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtutes-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtutem'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtutem-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtutis-1'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtutis-1-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtus'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtus-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtus-1'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtus-1-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtus-2'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtus-2-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtusq'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtusq-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtutes-1'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtutes-1-'], .term-highlight[href='/ru/term/virtute'], .term-highlight[href^='/ru/term/virtute-']
Оригинал
Перевод
p. 251

<...> Longobardis etiam Italiam vastantibus, admodum suos fines per Galliam extenderunt, & quum, ordine multi ipsorum reges ibi dominarentur, tandem ad Pipinum etiam, eiusque filium Carolum regni summa devenit. <...> Pipini pater, Carolus Martellus, non quidem ipse rex, verum ex proceribus unus, & Palatii praefectus, <...> Bavaros & Suevos devicit. <...> [p. 252] Nam sicut Annalium Scriptores Galliae tradunt, <...> aliquot nunc annis, praeter titulum atque nomen, nihil Reges habebant, sed omnis authoritas erat & summa rerum, pene Praefectum Regiae Domus. Etenim a superiorum Regum virtute prorsus illi degeneraverant, & voluptatibus dediti nullam Reipublicae curam suscipiebant.

л. 103

Такожде егда лонгобарды Италию пустошаху зело своя концы и во Галлии распространиша, и егда поряду многии их ц[а]рие тако ц[а]рьствовавше таже и копипину и его с[ы]нови каролю ц[а]рьская власть поиде. Пипинов о[те]ц король мартелл не ц[а]рь воистинну он сущи но един о[т] боляр бе коронны ма[р]шалок, Баваров и Свевов победи ибо якоже писатели летописов Галлии повествуют чре[з] некия тогда лета кроме титлы и имени ничтоже ц[а]р[ств]ие имеяху, но все мощество бяше и власть деянии укороннаго мо[р]шалка. Ибо о[т] прежних ц[а]реи мужества сии весма выродилися были и сластьми порабощенны, ни единаго о речи посполитои попечение имеяху.

P. 318

Civilis felicitas in virtute posita est, quæ in medio consistit, uti & civilis vita, & gubernatio Statuum cumtale natura sua sit imperium, ut auferre illud possit Populus, absque eo, quòd aut licentia nimia sese perdat , aut ob nimium rigorem obstinatus fiat. * Non emim solum, Respublica, quae optima fit, considerari debet, sed etiam qua constitui possit, praeterea quæ facilior, & cunctis civitatibus communtor habeatur. Quin & Deus imbecillitati humanæ sese accommodat.[*Arist[oteles]. lib.4. Pol. c.1.]

Л. 117

Народнаго правления бл[а]женство во добродетели содержится, всегда любящей среднее место, на нем же и житие и правление областей основается. Такое бо от естества началство есть, яко может еи испразнити народ, не погубляя себе излишнею свободою, ниже излишняго ради свирепства ожесточаяся. Не токмо бо, якоже Аристотель: помышляти подабает кое правление лучшое есть, но и кое крепчайшое быти может и удобнейшое, и множайшим градом подобное. Но и сам Б[о]г угаждати обаче и снисходити немощи ч[е]л[о]в[е]ч[е]ской.

p. 25

ADVERBIVM IV.

VT.

Docet aequitatem, iustitiamq[ue] in omnibus

servandam; et quod sine ea diuturnum nil

esse posit.

Ut domus non cadat Fundamento opus est:

Ut mundus no[n] pereat Iustitia et Aequitate.

Hac sublata,
Labile est domicilium virtutum

Л. ГІ.

                ПРИТЧА ЧЕТВЕРТАЯ

Да учит: правоту, истину во всем, хранити, и яко без нея долгодневно ничто может быти; да не падет дом, основания требе [л. ГІ об.] есть; да не погибнет мир истинни и правоти; без нея же, некрепко есть жилище добродетелей

p. 25

                                                        Vt Ergo

Virtus, orbisq[ue] perennet,

Hanc tibi imprimis firmare oportet.

Illa enim est

Scutum praesidiumq[ue] vitae.

Illa

Templum et Sacrarium virtutum.

Illa deniq[ue]

conservatio et robur,

Omniu[m] reru[m], divinar[um], Humanarumq[ue].

Л. ГІ об

да добродетелем оубо вечнует; cію тебе во первих оутвердити подобает; она бо есть; щит, и зазащищение жизни; она; храм и святилище добродетелей; она напоследок; хранилище, и твердость всех вещей Б[о]жественних, и человеческих!

p. 26

                                                                VT

Innocentia et veritas clara videatur,

Iustitia illustrat.

VT

Sancta virtus

Vitiis potius eligatur
 
Iustitia suadet.

Л. ДІ

да незлобие; и правда светло явится; истина просвещает; да чистая добродетель; паче злодеяния предпочтется; истина советует;

p. 27

Dicitur quoq[ue]

Sol omnium Virtutum:

Eam enim

Sol Iustitiae, et Veritatis,

vetat Solem diei,

ita virtutibus praeposuit:

Vtq[ue] ille stellis, sic haec virtutibus,
Praelucet

Л. ДІ об

его бо; Оум превичний; испитует омрачение чл[о]вечества нашего; правит, и наказует; того ради; елико кто сию оусерднеишим делает; толико Приснеиши Б[о]г есть, и глаголется, с[о]лнце всех доброде[те]лей! сію бо; с[о]лнца истины и правды, яко же с[о]лнца дню; тако добродетелем началника; опредили; и якоже оное звезды; тако сия; добродетели превосходит:

p. 27

U N D E ,

Sicut D E U S est Sol inter Justos,

[p. 28]                   Sicut Sol est Sol inter Stellas,

Sic Iustitia est Sol inter Virtutes,

Sic et Tu,

Inter homines

SI IUSTUS ES, SOL ES,
Caeteri Tenebrae sunt, umbra sunt.

Л. ДІ об.

того ради; яко же Б[о]г естъ с[о]лнце [л. ЕІ] между праведними; яко же с[о]лнце; есть с[о]лнце между звездами; тако истинна; есть с[о]лнце между добродетелми; тако и ти; между чл[о]веки, аще истинен еси, с[о]лнце еси; прочии тма суть, сон суть;

p. 28

Perfecta autem IUSTITIA

In hoc vel maxime consistit:

Ut nihil statuas, eligas, jubeas,

nullamq[ue] legem feras,

Quae sit Deo ac virtutibus contraria.

Ut primus sis ad exercenda ea,

quae in alios statuis.

Iniquum enim est statuentem propria

Lege convici.

Л. ЕІ

совершенна же истинна; всем наиспаче состоит; да никто же оуставиши, и збереши, повелиши и ничто же законоположиши; еже Б[о]гу; и добродетелем, есть противно; да сам первее исполниши сия; я же прочиим оуставляеши, безчестно [л. ЕІ об.] законоположнику; собственним законом опоручену быти;

p. 28

VT

Virtutem veram

Diligas praemies, compenses,

Vitia, Scelera,

omnesq[ue] Excessus

abomineris, 
defendas, castiges.

Л. ЕІ об.

да искрене добродетель; возлюбиши,
воздаси, наградиши; нечестия же; и
беззакония и всякия продерзости
возгнушаешися; отринеши, искорениши

p. 29

Utrumq[ue]

non ex affectu, vel passione aliqua,

non ex commodo, vel Spe gratiae,

Sed

Ex puro amore Virtutis, & odio Sceleris

Л. ЕІ об.

обоя; не от вожделения, или страсти некия, не от прибытка, или надеяся милости, но от чистыя любве ко добродетели, и ненависти беззакония

p. 25

p. 25                         U T D E U S adoretur.

[p. 26]                                   Iustitia iubet
                                                    VT

                            
Lex Iusq[ue] suum orbi serviat,
                                             
Iustitia exigit.
                                                    VT
                                       Secura cuiq[ue] vita,

                            Honor, virtusq[ue] maneat illaesa,

                                          Iustitia defendit

Л. ГІ об

Да Б[о]гу поклонишися! Истинна велит; да закон и право свое, миру послужит; [л. ДІ] истинна требует; да безопасная всякому жизнь, честь, и добродетель; пребудет невредима, истина защищает;

p. 30   

             

I U S T I T I A vero

est Fundamentum virtutum.

Imo

VIRTUS MAGISTRA

Per quam

Ad caeteras exercendas

Facillimam viam invenies.

Per Iustitiam

Eris bonus:
Nam neminem laedes, nec opprimes.

Л. ЗІ

истинна же; есть основание добродетелей; пачеже; сама добродетель; и наставница: ея же ради; ко исполнению прочиих; оудобнеиши путь; обращеши: истинни ради. Будеши бл[а]г; ибо никого же; озлобиши; ниже оутешниши [Л. ЗІ об.];

P. 8

Meleander, quod opinor non ignoras, paternum avitumque Siciliae regnum tenet, mitissimi ingenii homo ; sed qui non saeculo, non hominum moribus aestimatis, ita caeterorum fidei credidit, ut sibi credi par esse ex virtute sentiebat. Illum quoque existimem nimia felicitate laboravisse. Nam sub initia imperii, quia pacata omnia erant, palam cupiditates solvit, lenes quidem & multis Principum familiares, quae tamen facilem prodiderunt, [p. 9] nec in iniurias idonea severitate acrem. 

Argenis (1621)
John Barclay
I, 2, 7. C. 15

Мелеандр, о чем уповаю, что вам не безызвесно, от отца и прародителя имеет себе наследством Сицилийское государство, и с природы прекроткаго сердца человек: но не рассуждая ни о веке, ни о нравax людских, так он на чужую верность положился, как, чувствуя по своей добродетели, сам себе мог верить. Думал бы я, что ему чрезмерное его благополучие во вред обратилось. Ибо, по восшествии сперва на престол, видя что везде в его державе было тихо и спокойно, в явные он попустился роскоши, хотя и не безмерные, и многим [с. 16] из Государей обыкновенные; однако сии самые показали его, что он милостив, и за учиненныя себе оскорбления, пристойною казни жестокостию не был мстителен.

P. 127

Strenue, inquit, agendum est, o Rex, aut expectandum tanquam velatis capitibus maturum exitium. Mediocris virtus pro vitio tibi erit. Nec aut famam, aut deos, si te de istis hostibus ulcisceris, laedere puta.

Argenis (1621)
John Barclay
II, 2, 8. С. 307

<…> сильно, говорил, надлежит поступить, всемилостивый Государь; или ждать, как на жертву приготовленным, скорыя пагубы. Посредственное мужество пороком в вас быть имеет. Не извольте думать, что вы славу потеряете, или богов раздражите; ежели сим неприятелям зделаете отмщение.

P. 490

Sed ordinem, si audire libet, exponam, quem in distribuendis honoribus Senatores servant. <…> Ita paucissima relinquuntur officia, quae virtute praestantibus ob ipsam conceduntur virtutis praestantiam. Sed scito Antigone amice, ad conservandam urbis existimationem, et bene gubernandam rempublicam, quam judices adhibent ad impetrandos a Senatu honores diligentiam; eandem adhibendam Senatoribus ad quaerendos spectatae virtutis viros, quibus honores illi commendentur.

Horologium principum (1615)
Antonio de Guevara
С. 107

[из письма М. Аврелия] Но буде выслушать желаешь, я изъясню порядок, которой в распределении [с. 108] чинов Сенаторы наблюдают. <...> И так весьма мало остается должностей, кои добродетельным за единое преимущество добродетели вручаются. Но ведай, друг мой Антигон, что для сохранения чести города, и добраго управления общества, какое судии к испрошению от Сената чинов прилежание употребляют; такое Сенаторы к снисканию добродетельных мужей, коим бы те чины дать надлежало, старание прилагать долженствуют.

P. 621

Notate hoc Principes magni, notate viri praepotentes, quod licet Princeps aliquis totius mundi monarcha sit: tamen ipsi cogitandum est, Principatum suum haud flocci faciendum, si ipse virtutis expers sit. Parum enim omnino prodest, dominum aliquem esse hominum vitiosorum; si mancipium sit ipse vitiorum.

Horologium principum (1615)
Antonio de Guevara
С. 117

Примечайте сие, великие Государи, примечайте державные и сильные Князи, что хотя бы какой Государь всего света был [с. 118] Монархом, однако власть свою ни за волосок считать не должен, ежели сам добродетели не имеет. Ибо очень мало пользы кому либо быть господином и властителем порочных человеков, ежели сам есть раб и невольник пороков.

Р. 128

<Cogit & servat, si servas: solvit, si neglegis & seponis. Mirum & breve, sed verum es> *: nulla re (ad usum provoco) quaecumque [p. 129] Respublica magis florebit aut floruit, quam rigida & immota Iustitia: nulla re magis flaccesset & deficiet, quam illa tali. Haec felicitas regnorum & statuum, interna & externa. Interna quidem, nam quis nescit scelera & flagitia per eam removeri, virtutes promoueri? Externa, quia agri, viae, maria frequentantur, & securitas ubique ac tranquillitas regnant. Boetius egregie [I. De Consol. phil.]: Annum bonum, non tam de magnis fructibus, quam de iuste regnantibus, existimandum. Quid iterum Homerus? [Odyss. T.]

ὥςέ τού ἢ βασιλῆος ἀμύμονος, ὅςε θεουδὴς
ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων
εὐδικίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα
πυροὺς καὶ κριθάς, βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ,
τίκτει δ᾽ ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχει ἰχθῦς
ἐξ εὐηγεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ:

Ut cum Rex bonus imperat, & metuens Divorum,
In multis populis & fortibus; ille quoque idem
Iustitiam colit: observes & tunc sola terrae
Frucus ferre suos, & fruges fundere, itemque
Faetificare armenta, & pisces exundare:
Nempe ex Justitia; populisque bene atque beate est.

Si attendas, & dilates: quam laudationem urbem Iustitiae non scribas? Ergo felicia regna reddit: eadem alia, si languet aut perit. O pulchrum, cum licet gloriari aut dicere, quod [MLXXXV] Guilielmi, quem Acquisitorem vocant, temporibus in Anglia: Totum regnum puellam onustam auro posse pervadere! Ut possit, Iustitia

[Примечание: 
* выделенный угловыми скобками отрывок выпущен переводчиком]
 

Л. 102

Ни едино бо государьство могло ниже может стояти непоколебимо без правосудия, правосудие [л.103] есть едино благополучие всех царств и чинов внутреннее и внешнее; внутреннее благополучие есть, кто не весть, яко всякое злодеяние и беззаконие правосудием испраздняется, добродетели же утверждаются; внешнее же благополучие есть, понеже правосудие всем всюду свободный творит путь: чрез поля, дубравы и чрез неизмеримую широту морскую; и везде человека безбедствием утешает; о сем Боетий изрядно сице***  глаголет: лето доброе не тако доброе бывает от гобзования и изобилия плодов земных, якоже от правосудия царствующих и господствующих. Согласует сему и Омир преславный стихотворец, сице глаголющий:


Егда царь добрый и боящийся Бога царствует над множеством народа, и ничтоже иное делает, точию правды смотрит; увидиш тогда изобилное гобзование плодов земных, доволные всем овощи, древес умножение, скотов и рыб изобилие, вся же сия Бог дарует правды ради царствующих. 

Аще бы восхотел кто подробну исчислити вся благая, яже от правосудия раждаются, не довлело бы ему времении; слыши, что правосудие творит: во время Гвилиелма короля ангелскаго****: мощно бяше прекрасной и младой девице, украшенной златом, преити единой безбедно чрез всю Англию. Вина же того бяше ничто ино, точию гроза с правосудием.

[Примечания:
*    в начальной редакции (БАН 1.5.42): «владеющий»; затем (ГИМ. Син. 115): «князь»;
**  в начальных редакциях: «подручным»
***  в ИРЛИ. Перетц 204: «сице изрядно»
****  рядом поставлен знак «?»; ошибочно вм. «аглинскаго» ]
 

Р. 123

Cap. IX

DE IUSTITIA:

Quam Princeps in se, & sius, servet.

 

Inter omnes autem Virtutes, sunt quaedam velut Regiae, & Principales, ut Justitia primum; a qua Homerus Reges δικασπόλοις appellavit, circa jus occupatos & versantes. Nihil iis convenientius, nihil dignius: & servata, regna servat. Servanda autem, etiam in iis quae Principes, aut qui circa ipsos sunt, tangunt. Mali doctores, qui a legibus eximunt: qui cum Caligula censent, Omnia ipsi, & in omnes, licere. Sive cum Sallustiano Memmio: Impune quidlibet facere, id est regem esse. Abite qui docetis, qui discitis: imo qui praeest Iustitiae, ad eam praeeat, & exemplo commendet. Theodosium imitetur, de quo Panegyristes: Idem es qui fuisti; & tantum tibi per te licet, quantum per leges antea licebat. Ius summum, facultate & copia commodandi, non securitate peccandi experiris.

Л. 94 об.

Глава 9

О правде, которую царь и его служители должны имети*

 

Между всеми добродетелми обретаются некие, аки царские и началнейшии, от них же первое место содержит правосудие, ничтоже бо царем тако есть прилично, якоже правда в суде, яже все царство и самого царя в долгоденствии [л. 95] и в благополучии сохраняет; проклятые суть тии учителе, иже с Калигулею глаголют: яко царь все, что либо сам восхощет творить, прилично и волно есть; да погибнут убо вси учащии и послушающии сицеваго разумения, мы же хощем, да всякий царь последует и ревнует великому оному Феодосию царю греческому, о нем же сице понегириста: тожде еси, иже и прежде был еси, и толико тебе по своей воле леть есть творити, колико прежде леть бяше; по закону; власть великую благотворити, а не грешити восприял еси <...>.

 

[* Примечание: в начальной редакции ГИМ.Син. 115: «О правосудии, еже сам ц[а]рь и минестры его должны хранити»]

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!