regimen

.term-highlight[href='/ru/term/regiminis'], .term-highlight[href^='/ru/term/regiminis-'], .term-highlight[href='/ru/term/regimen'], .term-highlight[href^='/ru/term/regimen-'], .term-highlight[href='/ru/term/regimine'], .term-highlight[href^='/ru/term/regimine-']
Оригинал
Перевод
P. 102

Vir ad virtutem, ad regimen natus: animo, corpore, voce, visu robustior, & quem magis vereare, aut venerere. In faemina omnia levia, mollia; quae amorem, non reverentiam creent. A natura ipsa timidae magis sunt, quam timendae; non igitur hic Auctoritas. Iam in viro prudentia & constantia; in illis calliditas aut argutiae, imbecillitas deinde iudicii, & in decretis sensibusque Euripus. Septies in die mutant. Raro etiam altum aut honestum spirant: sunt in vanis aut vilibus curis: non ergo ad sceptrum & publicum decus idoneae.

Л. 61

Муж от естества своего до владения и управления рожден есть: разумом, телом, силою, гласом, взором крепчайший есть паче жены, и всякий болший страх и честь мужу, нежели жене, воздает, ибо женские всякия дела и словеса суть лехкие, яже паче любовь и вожделение плотское, нежели страх и честь раждают; и от естества своего паче суть боязливы, нежели страшны; в мужех бо разум, великодушие и постоянство, в женах же хитрость, [л. 61об.] свары, досады, слабость и непостоянство ума; седмижды бо на день изменяютца и мало когда высокая и честная мудрствуют, но всегда малыми и суетными делами упражняются; убо того ради до скипетра царского и самовластия не суть угодни.

P. 89

Neque enim sub Republica minus, quam sub Regno, leges sunt, magistratusque quibus obtemperes. Quae omnia eodem modo aut conveniunt aut abhorrent a naturae libertate. Si contineri sua sponte intra fines iustitiae posset genus humanum, tunc in pari omnium pietate non supervacua modo, sed iniusta essent imperia, quae cives iam sponte aequissimos ad inutilem servitutem adigerent. Sed cum ex vitiis mortalium haec felicitas sperari non possit, ea maxime forma regiminis ad naturam accedit, quae homines vetat extra leges naturae ipsius, virtutisque exerrare. Ut non intersit, pluresne an pauci imperent, sed in utro regimine sanctius cives agant.

Argenis (1621)
John Barclay
I, 15, 66. P. 167

Изволите знать, что как во всеобществах, так и в Царстве уставы, которым бы повиноваться. А все сие равным образом или согласно, или нет, с природною вольностию. Ежели б добровольно мог воздержаться в пределах справедливости род человеческий; то, для великия всех добродетели, не токмо излишное, но и не праведное было б повеление, которое граждан, добровольно уже справедливейших, принуждало б к бесполезному порабощению. Но понеже от злонравия человеческаго не можно благополучия сего ожидать: того ради, тот образ правления наибольше с естеством сходствует, который запрещает людям заблуждать, вышед за закон самаго естества и добродетели. Так что нет нужды в том, чтоб многим, [с. 168] или немногим власть иметь; но необходимая есть, дабы знать, в коем из сих правлений добродетельнее граждане живут.

P. 236

§ 522. Imperium est ius determinandi actiones alterius pro suo arbitrio, & ipsum imperii exercitium dicitur regimen. Is vero qui imperium habet superior, isque qui alterius imperio subest subiectus dicitur.

§ 523. Prout natura nemini competit dominium, sed potius res omnes in communione primaeva sunt: ita natura nemini competit imperium, sed potius natura omnes homines vivunt in libertate naturali <...>. Legibus naturalibus tamen non repugnat homines alterius imperio se subiicere, quod tamen aliter fieri non potest, quam consensu eius qui imperio subiiciendus.

C. 207-208

§ 522. Власть (imperium) есть право определять по своему произволению действия другаго, и самое упражнение оной власти называется правительством (regimen). Тотже, кто имеет власть, вышшим или главнейшим (superior), а тот, кто состоит под властию другаго, именуется подданным (subiectus).

§ 523. Как по натуре никому не приличествует обладание, но особливо все вещи состоят в первоначальном обществе: так никому по натуре не приличествует власть, но все люди живут в естественной вольности <...>, однако непротивно естественным законам, чтоб люди подвергали себя под власть другаго; и сие другим образом быть не подвергали себя под власть другаго может, как по согласию того, кого должно подвергать под власть.

Fol. c3a

Cum autem Principum status omnibus aliis excellentior sit, plus omnibus possit ac valeat, plura praestet ac possideat, ab eo denique regimen universum pendeat: ut et Domus, et persona et vi[ta] Principis reliquos omnibus moderatior et sanctior sit, necesse est.

Horologium principum (1615)
Antonio de Guevara
С. 7

Когда же состояние Царево все другия превосходит, всех превышает силою и могуществом, всех больше делает и имеет, и на конец все правление от него зависит; то необходимо должно, чтоб вящшею паче всех святостию и благочинием дом, персона и жизнь его были украшены.

P. 104

Forma Reip. Atticae saepe mutata est : modo regiminis forma fuit Regnum, modo Tyrannis, modo Aristocratia, modo Democratia.

С. 14

Образ правления в Афинской республике переменялся часто. Республика сия, по превращениям правления, была то Царство, то Тирания, то Демократия и Аристократия.

F. A 2v

Duo itaque in bono Principe requirimus, et voluntatem et facultatem bene imperandi: alter utro quippe deficiente, regimen ipsius mancum mutilumque est, ipsisque saepe numero civibus ιυκαζα φρονετοσ, aut contemptibilis iudicatur. Plurimum vero isthuc conferunt tria illa, quorum Aristotelis 7. Polit. c. 13 fit mentio: φυσισ, ‘ήθοσ, λόγοσ h. e. natura, assuefactio et doctrina.

Л. 2

Итако двое в добром князе обретается. и хотение и дело добраго правления. Аще же едино из сих не обретается правление. оного не совершенное и не целое будет. и самим им? часто гражданом погнушаемое судится: иного же зде помоществуют трие вещи. которые Аристотель воспоминает. сие есть натура обычай и научение.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!