seditio

.term-highlight[href='/ru/term/seditiones'], .term-highlight[href^='/ru/term/seditiones-'], .term-highlight[href='/ru/term/seditionibus'], .term-highlight[href^='/ru/term/seditionibus-'], .term-highlight[href='/ru/term/seditionum'], .term-highlight[href^='/ru/term/seditionum-']
Оригинал
Перевод
P. 318

Idem medium inter ipsas quoq; partes corporis Reip[uplicae] tenendum, dando operam, ut inter conditiones civium hanc magnum discrimen sit: inæqualitas enim & exsuperantia fortunarum ac Nobilitatis, si grandis fuerit, in aliis superbiam gignit, in aliis invidiam, ex his verò simultates oriutur, & seditiones, cùm amicitia et concordia ægrè coalescat inter eos, qui nimis disparis conditionis sunt, & status. <…>

Л. 117

Тоежде средствие и между народом блюсти достоит, прилежно усматривая, да между чинами не излишнее разнствие будет. Великое бо неравенство чести и имения в иных гордыню, в иных же зависть родит. Откуду свари, и важдения происходят: неудобно может приязнь содержатися между теми, иже зело не равни себе суть. <…>

P. 90

Quae autem respublica? An illa popularis? In qua ad seditiones, ad furorem, ad captandi populi atque fallendi consilia, aptare se solent improbae ac factiosae mentes, adulatione, obsequio, suavitate orandi ; in qua denique vix est, ut eximia ingenia, & ambitu accensa, nisi ad publicam perniciem emineant ?

Argenis (1621)
John Barclay
I, 15, 66. С. 169

Какое ж сие всеобщество? Оное ль, в котором силен народ? то есть, в котором к бунтам, к неистовству, к улещиванию народных мнений, и к обману оных принаравливают себя злосовесныи и мятежныи умы ласкательством, повиновением, и сладостию красноречия? Словом, в котором едва бывает, чтоб и самыи изрядныи и ревнительныи разумы не для пагубы общества пред прочими сияли.

P. 274

Jam quibus causis eaedem dissolvantur, sive de causis seditionum, breviter dicendum est. <…> Ita etiam in civitate, ubi cives [p. 275] tumultuantur, tria consideranda occurrunt; primum doctrinae & affectus paci contrarii, quibus singulorum animi disponuntur; secundum, quales sunt qui jam dispositos ad successionem & arma follicitant, convocant, diriguntque; tertium, modus quo id sit, sive ipsa factio. 

C. 138

<…> теперь о причинах, производящих мятеж или разрыв общества, кратко сказать должно. <…> в обществе, в котором граждане мятутся, три обстоятельства примечаемы быть могут: 1е внушения и возжигания страстей, противных спокойствию, коими каждаго дух располагаем бывает к возмущению; 2е Возмутители, которые уже расположенных поощряют, созывают, и понуждают к отступлению от сообщества и к принятию против него оружия; 3е самое действие. 

P. 242

Praeterea viros dicebant factiones instituere, seditiones movere, bella gerere, inimicitias exercere, arma ferre, sanguinem (humanum) effundere, et omnis generis turbas excitare ; quorum omnium foeminae sunt immunes. <...>. Quod cum ita sit; parere viros, a quibus minuitur civitas, aequius est, quam foeminas, quibus incrementa civitatis debentur. Nulla enim neque divina, neque humana lex virum stultum liberum, mulierem prudentem servam (subjectamque) esse jubet.

Horologium principum (1615)
Antonio de Guevara
С. 71

Сверьх того говорили они, что мужья возчинают мятежи, подымают бунты, творят брани, производят вражды, носят оружия, проливают человеческую кровь, и воздвигают всякия замешательства; напротив [с. 72] чего жены всему тому непричастны. <...> Когдаж сие так есть; то справедливее обязаны повиноваться мужья, от которых умаляется город, нежели жены, кои одолжают оной умножением народа. Ибо ни один, ни божеский, ни человеческий закон глупому мужу свободным; а мудрой жене рабою и подвластною быть не повелевает.

P. 414

Quam juvit antiquitus cernere politiam Romanam, antequam Syllae Mariique seditionibus distraheretur ; a Catilina Lentuloque perturbaretur ; a Julio et Pompejo convelleretur ; ab Augusto et Antonio everteretur; a Tiberio et Caligula contaminaretur; a Nerone et Domitiano corrumperetur! Nam plerique horum Principum etiamsi viri fuerunt praestantes, multaque imperio regna adjecerunt ; plura tamen nobis vitia attulerunt, quam regna subegerunt, et quod omnium est pessimum, regnis jam amissis, vitia retinuimus.

Horologium principum (1615)
Antonio de Guevara
С. 342

[из речи М. Аврелия] Коль приятно было зреть в древния времена благочинное правление Рима; пока онаго не расторгнули междоусобными мятежами Силла и Марий; не возмутили Катилина и Лентул; не опровергли Иулий и Помпей; не искоренили Август и Антоний; не осквернили Тиверий и [с. 343] Калигула; и не развратили Нерон и Домитиан. Ибо многие из сих Государей хотя были преизящные мужи, и многия к Империи присоединили царства; больше однакож нам пристяжали пороков, нежели завоевали царств; и всего хуже, что мы ныне, лишась царств, пороками обладаем.

P. 58

Quo minus periculi ab externis hostibus esse coepit, eo plus inter cives discordiae. quae fere humanarum rerum ratio, & natura est ; ut consistere numquam possint. bella dum geruntur, non facile seditiones in urbibus exsistunt : ubi sublata sunt, otium & copia discordiam parit.

С. 175

Но чем меньше стало быть опасности от внешних неприятелей, тем больше стали раждаться несогласия между гражданами: поелику почти всегда такое состояние и свойство имеют дела человеческия, что никогда в одном состоянии быть не могут. Когда бывает война, то бунты в городах бывают редко; но когда бывает оная окончана, то праздность и довольствие раждает несогласие.

л. 18

Актому тако никтоже когда [и]з вла[с]телино[в] множае (л. 18 об.) клятвою небывал связан, иниктоже много кратными о[т] духовнаго чину бунтами не бывал стурбован яко немецкии императоры.

p. 39

Denique nemo unquam Principum saepius anathemate fuit perstrictus, nemo crebrioribus Sacerdotum seditionibus agitatus, quam Germanorum Imperatores.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!