bellum

.term-highlight[href='/ru/term/bellis'], .term-highlight[href^='/ru/term/bellis-'], .term-highlight[href='/ru/term/bellum'], .term-highlight[href^='/ru/term/bellum-'], .term-highlight[href='/ru/term/bella'], .term-highlight[href^='/ru/term/bella-'], .term-highlight[href='/ru/term/belli'], .term-highlight[href^='/ru/term/belli-']
Оригинал
Перевод
p. 31

Et Athenienses quidem, licet satis impediti essent, tamen eius belli anno quarto, sicut Thucydides ait libro 3. classem in Siciliam <...> miserut, verbo quidem, ut Leontinis adessent contra Syracusanos, revera autem, [p. 32] ut insulam illam suae ditionis efficerent, quo sic possent commodius perdomare Graeciam, cumque subinde reverterentur & factiones alerent, Hermocrates, Syracusanus author fuit Siculis, ut omni deposita simultate, pacificarent: nam Athenienses ipsorum omnium libertati tendere insidias. Itaque persuasit, quod fuit eius belli anno septimo.

л. 16 об.

И афины воистинну, аще ивелми упра[з]днены [л. 17] бяху обаче воины тоя лета четве[р]таго, якоже фукидидес свидетелствует вкнизе третеи, флот восикилию послаша изветом акибы леонтином на помощ противу сиракузанов, самою же вещию дабы остров тои по[д]свою область по[д]бити, дабы тако удобнее во[з]могли смирити Грецыю и егда потом во[з]вращахуся илицеме[р]ное дружество являху, Ге[р]макратес сиракузиискии совет даяше Сикелияном дабы всякое о[т]ложивше несогласие ми[р] сособою прияли ибо афины всех их свободе по[д]ступ готуют. Итако усоветова еже бысть брани оной лета седмаго.

P. 49

In suscipiendis, gerendisque bellis; in pace concilianda & conservanda; in injuriis tam illâtis, quam acceptis, iisdem semper rectæ rationis utatur perspicillis, per quæ æqualiter sine fuco & fallaciis singula videat. Neminem illain rerum aestimatione indifferentia & justitia magis decet ac Principem, qui in regno suo præstare id debet, quod examen in trutinâ, proindeque derebus omnibus recte sincere que judicet oportet; ut sua regno constet æquita cujusbilances nunquam in æquilibrio consistent, si áffectui aut passiónibus locus sit, aut ad rectae rationis trutinam non omnia ponderentur.

Л.19 об.

В подъятии и творении брани, в поставлении мира и соблюдении, в обыдах, тако со[де]ланных, яко же себе приятных, тех же всегда праваго разума да употребляет зраков, ими же равно без соблазнения и лести вся видети возмогл би. Никому же тое во рассуждении вещей целомудрие истинна лучше лепотсвует, якоже монарсе, иже в ц[а]рстве своем тое творити должен есть, еже стрела во мерилах. Тем же достоит, да о всех вещех право истинно рассуждает, и да всегда в ц[а]рстве пребывает правда, ея же мерила во правоте не постоят, аще страстем и пожеланиям место будет, или на мерилах праваго разума вся не размератся, 

P. 344

§ 882. Imperium acquiritur vel originarie, si acquiritur imperium civile reipublicae constituendae; vel derivative, si acquiritur imperium civile reipublicae iam constitutae.

§ 883. Originaria acquisitio per delationem populi sit, & a populi voluntate dependet, an, quomodo & in quem transferre velit imperium.

§ 884. Consensus populi imperium civile transferentis vel ultroneus, vel coactus esse potest: in priori casu per electionem, (p. 345) in posteriori vero per bellum, fieri dicitur acquisitio imperii.

C. 306

§ 882. Правление приобретается или начально (originarie), то есть, ежели приобретается правление гражданское такой республики, которая должна учреждена быть, или производно (derivative), то есть, ежели приобретается правление гражданской республики уже учрежденной.

§ 883. Начальное приобретение бывает чрез народное поручение, и от воли народа зависит, желает ли оной, каким образом и кому поручить правление.

§ 884. Согласие народа, поручающего правление гражданское, или добровольное (ultroneus), или принужденное (coactus) быть может; в первом случае чрез избрание (electionem), а в последнем чрез войну бывает приобретение правления.

P. 107

Cum autem (natura) homo animal sociale sit, hoc est, ad societatem civilem natus; societas vero invidiam generet, invidia discordiam gignat, discordia bellum pariat, bellum producat tyrannidem, tyrannis Rempublicam dissipet; et perdita republica, omnium periclitetur vita: maxime profecto necessarium est, in omni congregatione ab uno multos regi. Nulla enim omnino respublica bene regitur, nisi ab uno tantum bono (et sapiente) gubernetur.

Horologium principum (1615)
Antonio de Guevara
С. 280

Когда же человек по природе есть животное склонное к союзу, сиречь, к гражданскому произведен сожитию, а от гражданскаго сожития раждается зависть, от зависти прозябает несогласие, от несогласия происходит междоусобная брань, от междоусобной брани проистекает мучительское насилие, от мучительскаго насилия разрушается общество, и по разрушении общества, всех жизнь опасности и бедствиям подвержена бывает; то по истинне необходимо нужно, чтоб в каждом собрании один управлял многими. Понеже никакое общество в добром порядке быть не может, естьли не один токмо добродетельной и разумной муж управляет оным.

P. 102

<...> secundam certas leges ipsis praescriptas potestatem suam exercerent <...>, in bellis praeirent <...>, et sacra curarent.

С. 11

<…> употребляли при том свою власть по начертанным им законам: предшествовали в войнах и имели тщание о священнослужениях.

p. 78

Sed illud accidere potest, ut in imperio late patente inferiores potestates belli inchoandi concessam habeant potestatem: quod si fit, iam sane censendum erit bellum geri ex vi summae potestatis. Nam quod faciendi quis alii ius dat, eius ipse auctor censetur.

ч. 1, л. 69 об.

Но сие случитися може[т], дабы во владении велико[м] и менши властителие вла[с]ть имею[т]ли к начинанию брани, что аще бывает, уже воправду сохра[н]но надо[б]но буде[т], и силою преболшаго владения имети брань, ибо кто, право иному дает что делати сего сам автор разумеется.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter
и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!